Diện tích đất ở nhỏ nhất sau khi tách thửa là 36 m2

Thửa đất nông nghiệp thuộc khu vực phải thu hồi theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt và công bố để chuyển sang mục đích phi nông nghiệp thì không được tách thửa – Ảnh: D.Đ.M
(TNO) UBND TP.HCM vừa có quyết định quy định về diện tích tối thiểu sau khi tách thửa đối với đất ở và đất nông nghiệp trên địa bàn thành phố (Quyết định số 19 ngày 25.2). Quyết định có hiệu lực từ ngày 7.3.2009.

Theo đó, đối với đất ở, những trường hợp không được tách thửa gồm: Khu vực mà pháp luật có quy định phải bảo tồn; các khu vực hiện đang là biệt thự được tiếp tục quản lý theo quy hoạch; đất ở thuộc các dự án đã được Nhà nước giao đất, cấp giấy chứng nhận cho từng nền đất theo quy hoạch được duyệt; đất thuộc khu vực đã được cơ quan cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500.

Trường hợp quy hoạch chi tiết này không còn phù hợp, phải thực hiện điều chỉnh quy hoạch theo quy định pháp luật trước khi thực hiện tách thửa, việc tách thửa phải đảm bảo đúng theo quy hoạch đã điều chỉnh. Trường hợp vị trí nhà, đất ở thuộc khu vực phải thu hồi theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt và công bố thì không được tách thửa.

Đất ở được tách thửa phải đảm bảo phù hợp quy hoạch. Thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại, sau khi trừ lộ giới, diện tích tối thiểu như sau:

Khu vực 1 (gồm các quận 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, Gò Vấp, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình): Đối với đất ở chưa có nhà thì diện tích tối thiểu là 50m2 và chiều rộng mặt tiền không nhỏ hơn 4m. Còn đối với đất có nhà hiện hữu thì diện tích tối thiểu là 45m2 và chiều rộng mặt tiền không nhỏ hơn 3m tại đường phố có lộ giới > 20m; 36m2 và chiều rộng mặt tiền không nhỏ hơn 3m tại đường phố có lộ giới < 20m.

Khu vực 2 (gồm các quận 2, 7, 9, 12, Bình Tân, Tân Phú, Thủ Đức và các thị trấn, các huyện được quy hoạch đô thị hóa): Đối với đất ở chưa có nhà thì diện tích tối thiểu là 80m2 và chiều rộng mặt tiền không nhỏ hơn 5m. Còn đối với đất có nhà hiện hữu thì diện tích tối thiểu là 50m2 và chiều rộng mặt tiền không nhỏ hơn 4m.

Khu vực 3 (gồm các huyện Bình Chánh, Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè, Cần Giờ, ngoại trừ các thị trấn, các huyện và khu vực thuộc huyện được quy hoạch đô thị hóa): Đối với đất ở chưa có nhà thì diện tích tối thiểu là 120m2và chiều rộng mặt tiền không nhỏ hơn 7m. Còn đối với đất có nhà hiện hữu thì diện tích tối thiểu là 80m2 và chiều rộng mặt tiền không nhỏ hơn 5m.

Đối với đất nông nghiệp:

– Trường hợp thửa đất thuộc khu vực quy hoạch để sản xuất nông nghiệp: được phép tách thửa nhưng các thửa đất mới được hình thành và thửa đất còn lại phải đảm bảo diện tích tối thiểu là 500m2 đối với đất nông nghiệp khác và 1.000m2 đối với đất nông nghiệp đã được quy hoạch để sản xuất nông nghiệp.

– Trường hợp thửa đất thuộc khu vực phải thu hồi theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt và công bố để chuyển sang mục đích phi nông nghiệp thì không được tách thửa.

– Trường hợp thửa đất thuộc khu vực phải thu hồi theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt và công bố để chuyển sang mục đích phi nông nghiệp, nhưng sau ba năm không thực hiện theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, nếu cơ quan có thẩm quyền (xét duyệt kế hoạch sử dụng đất) chưa điều chỉnh hoặc hủy bỏ thì được tách thửa, nhưng diện tích tối thiểu của thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại không được nhỏ hơn 1.000m2 và không được thay đổi mục đích sử dụng đất.

– Trường hợp thửa đất nằm trong khu vực quy hoạch sẽ chuyển sang đất phi nông nghiệp (đất nông nghiệp xen cài trong khu dân cư hiện hữu) và không thuộc khu vực phải thu hồi để đầu tư theo quy hoạch hoặc kế hoạch sử dụng đất đã được công bố: Nếu tách thửa để sử dụng đất phi nông nghiệp, phải thực hiện theo đúng quy hoạch. Trường hợp có nhu cầu thay đổi mục đích sang đất làm nhà ở:

Nếu thửa đất có diện tích từ 1.000m2 trở xuống thì thực hiện thủ tục thay đổi mục đích sang đất ở, sau đó thực hiện tách thửa. Khi chuyển mục đích sử dụng đất, người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất đối với diện tích đất làm cơ sở hạ tầng kỹ thuật.

Nếu thửa đất có diện tích lớn hơn 1.000 – 2.000m2 thực hiện như đối với trường hợp có diện tích từ 1.000m2 trở xuống và đồng thời có phương án đầu tư hạ tầng kỹ thuật. Khi cơ sở hạ tầng kỹ thuật đã được đầu tư và có nghiệm thu của ủy ban nhân dân quận, huyện thì mới thực hiện thủ tục tách thửa.

Nếu thửa đất có diện tích lớn hơn 2.000m2 phải lập dự án theo quy định pháp luật.

Trường hợp tách thửa để hợp với thửa đất liền kề:

– Thửa đất tách ra để hợp với thửa liền kề được phép có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu được tách thửa, nhưng diện tích thửa đất còn lại phải lớn hơn hoặc bằng diện tích tối thiểu được tách thửa theo Quyết định này.

– Trường hợp điều chỉnh ranh giữa các thửa để có hình thể thửa cho phù hợp mà có diện tích nhỏ hơn diện tích quy định sẽ do Chủ tịch UBND quận, huyện giải quyết.

Trong những trường hợp hộ gia đình, cá nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hoặc khi thừa kế, hòa giải tranh chấp, có nhu cầu tách thửa, Ủy ban nhân dân quận, huyện, căn cứ quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật đô thị, điều kiện để hợp khối, cảnh quan khu vực và quy chuẩn xây dựng để giải quyết (nhưng diện tích tối thiểu của các thửa đất hình thành không nhỏ hơn 25m2 đối với trường hợp đất ở).

Quyết định này không áp dụng cho các trường hợp: Chuyển quyền sử dụng đất trọn thửa; Bán nhà theo Nghị định số 61/CP ngày 5-7-1994 của Chính phủ; Các trường hợp tách thửa do Nhà nước thu hồi một phần thửa đất; Đất hiến tặng cho Nhà nước, đất tặng cho hộ gia đình, cá nhân để xây dựng nhà tình thương, nhà tình nghĩa; Tách thửa trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu theo Quyết định này…

Advertisements
Published in: on Tháng Năm 18, 2010 at 5:54 sáng  Gửi bình luận  

Hợp thức hóa nhà đất

Câu hỏi:

Tôi đang ở Hóc Môn. Vừa qua tôi có mua lại giấy tay căn nhà cùng đất được làm từ năm 2004, đất vườn chưa tách sổ. Hiện nay tôi muốn hợp thức hóa nhà và đất, vậy trình tự phải làm như thế nào? Mong luật sư tư vấn giúp.

Xin chân thành cảm ơn! (ducthuan7486@yahoo.com.vn)

Công ty Luật Thiên Bình trả lời:

Như thông tin bạn cung cấp, chúng tôi xin trả lời cho bạn như sau:

Do bạn mua nhà trên đất vườn chưa tách thửa, bạn nên yêu cầu người chuyển nhượng làm thủ tục tách thửa đối với phần đất mà bạn đã mua.

Điều 11 Nghị định 84/2007/ NĐ-CP quy định:

Trường hợp người đang sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận tặng cho quyền sử dụng đất hoặc nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở (sau đây gọi là người nhận chuyển quyền) trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 mà chưa được cấp Giấy chứng nhận nhưng có giấy tờ về việc chuyển quyền sử dụng đất có chữ ký của bên chuyển quyền (không có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc chuyển quyền) thì không phải thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất, người nhận chuyển quyền nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận theo quy định pháp luật.

Căn cứ Khoản 1 Điều 16 Nghị định 88/2009/NĐ-CP quy định thủ tục xin cấp giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà:

a) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận;

b) Một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 Luật Đất đai (nếu có);

c) Giấy tờ về quyền sở hữu nhà ở theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 8 của Nghị định này đối với trường hợp tài sản là nhà ở;

d) Giấy tờ về quyền sở hữu công trình xây dựng theo quy định tại khoản 1 Điều 9 của Nghị định này đối với trường hợp tài sản là công trình xây dựng;

đ) Bản sao các giấy tờ liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật (nếu có);

e) Sơ đồ nhà ở hoặc công trình xây dựng (trừ trường hợp trong giấy tờ quy định tại các điểm b, c và d khoản này đã có sơ đồ nhà ở, công trình xây dựng).

Bạn có thể liên hệ với Ủy ban nhân dân xã, thị trấn để được hướng dẫn chi tiết hơn.
 

DiaOcOnline.vn

Published in: on Tháng Năm 18, 2010 at 5:49 sáng  Gửi bình luận  

Chuyển đổi quyền sử dụng đất

Câu hỏi: 

Tôi có mua một mảnh đất đặc điểm như sau: 

– Đất trồng cây lâu năm, thời hạn sử dụng là 50 năm, tổng diện tích 392m2.

– Sổ đỏ được cấp vào năm 2003, phía sau sổ có ghi là có thể chuyển đổi sang mục đích sử dụng khác.

– Nằm giữa làng, ngõ nhỏ, mảnh đất của tôi là 50/392m2, chủ nhà nói miếng đất đó là do ông bà để lại.

Nhờ Luật sư tư vấn giùm mảnh đất của tôi có thể chuyển đổi thành đất thổ cư không? Thủ tục và trình tự tách như thế nào? Các loại thuế mà tôi phải đóng là gì?

Tôi xin chân thành cám ơn! (mailto:quanglong0013@yahoo.com) 

Công ty Luật Thiên Bình trả lời:

Trong thư bạn không nói rõ địa điểm nơi mảnh đất tọa lạc, vì vậy chúng tôi chỉ có thể trả lời cho bạn như sau:

Trước tiên, bạn phải yêu cầu người bán làm thủ tục tách thửa đối với phần diện tích mà bạn đã mua. Sau khi người bán được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận tách thửa, bạn và người bán sẽ tiến hành ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại cơ quan có thẩm quyền và thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên bạn.

Để chuyển đổi đất nông nghiệp thành đất thổ cư thì mảnh đất đó phải đáp ứng đủ những điều kiện sau:

1. Diện tích tối thiểu sau khi tách thửa phải đảm bảo theo quy định của địa phương.

2. Phù hợp với quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất của địa phương.

Theo đó, bạn nộp đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường nơi mảnh đất tọa lạc và các hồ sơ pháp lý khác đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc cơ quan tài nguyên và môi trường. Cơ quan này sẽ thẩm tra pháp lý đất, đối chiếu với quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất để trả lời cho bạn trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

Nếu đất của bạn được cho phép chuyển mục đích sử dụng thì bạn sẽ nộp tiền sử dụng đất theo quy định sau: thu tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp.

Giá đất để xác định nghĩa vụ tài chính là giá đất được UBND tỉnh, TP trực thuộc TW công bố công khai vào ngày 1/1 hàng năm.

Hồ sơ (tài liệu) địa chính do Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc cơ quan tài nguyên và môi trường gửi đến là căn cứ để cơ quan thuế xác định số tiền sử dụng đất và các khoản thu khác mà tổ chức, hộ gia đình, cá nhân phải nộp.

DiaOcOnline.vn

Published in: on Tháng Năm 18, 2010 at 5:46 sáng  Gửi bình luận  

Đất không đủ diện tích tách thửa có được cấp sổ đỏ không?

Câu hỏi:

Tôi muốn mua một miếng đất rộng 50m2 tại xã Bình Chuẩn, Huyện Thuận An, Tỉnh Bình Dương. Do diện tích miếng đất tôi định mua không đủ diện tích để tách sổ đỏ như theo quy định, vậy nếu tôi mua miếng đất đó và chung sổ đỏ với người khác thì có vấn đề gì không? Tôi phải làm gì để chứng minh phần đất của mình nằm trên sổ đỏ chung đó là thuộc phần sở hửu của tôi? Mong luật sư tư vấn giúp.

Xin chân thành cảm ơn! (kcs1@evialisvietnam.com)

Công ty Luật Thiên Bình trả lời:

Vì mảnh đất bạn dự định mua không đủ điều kiện để tách thửa, do đó để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì bạn và chủ sử dụng đất liền kề phải tiến hành thủ tục hợp thửa theo quy định.

Sau khi tiến hành thủ tục hợp thửa, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ ghi nhận bạn và chủ sử dụng đất liền kề là đồng sở hữu (sau đây gọi là sở hữu chung theo phần).

Theo quy định của Bộ luật Dân sự thì: Sở hữu chung theo phần là sở hữu chung mà trong đó phần quyền sở hữu của mỗi chủ sở hữu được xác định đối với tài sản chung. Mỗi chủ sở hữu chung theo phần có quyền, nghĩa vụ đối với tài sản thuộc sở hữu chung tương ứng với phần quyền sở hữu của mình, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

Về việc định đoạt tài sản chung: Mỗi chủ sở hữu chung theo phần có quyền định đoạt phần quyền sở hữu của mình theo thoả thuận hoặc theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp một chủ sở hữu chung bán phần quyền sở hữu của mình thì chủ sở hữu chung khác được quyền ưu tiên mua. Trong thời hạn ba tháng đối với tài sản chung là bất động sản, kể từ ngày các chủ sở hữu chung khác nhận được thông báo về việc bán và các điều kiện bán mà không có chủ sở hữu chung nào mua thì chủ sở hữu đó được quyền bán cho người khác.

Trong trường hợp bán phần quyền sở hữu mà có sự vi phạm về quyền ưu tiên mua thì trong thời hạn ba tháng, kể từ ngày phát hiện có sự vi phạm về quyền ưu tiên mua, chủ sở hữu chung theo phần trong số các chủ sở hữu chung có quyền yêu cầu Toà án chuyển sang cho mình quyền và nghĩa vụ của người mua; bên có lỗi gây thiệt hại phải bồi thường thiệt hại.

Căn cứ vào những quy định nói trên, bạn và chủ sử dụng đất liền kề nên có một thỏa thuận cụ thể, trong đó nêu rõ diện tích, ranh giới, mục đích sử dụng đất, và các quyền đối với phần đất thuộc quyền sở hữu của mình.
 

DiaOcOnline.vn

Published in: on Tháng Năm 18, 2010 at 5:41 sáng  Gửi bình luận  

Đất không đủ diện tích tách thửa có được cấp sổ đỏ không?

Câu hỏi:

Tôi muốn mua một miếng đất rộng 50m2 tại xã Bình Chuẩn, Huyện Thuận An, Tỉnh Bình Dương. Do diện tích miếng đất tôi định mua không đủ diện tích để tách sổ đỏ như theo quy định, vậy nếu tôi mua miếng đất đó và chung sổ đỏ với người khác thì có vấn đề gì không? Tôi phải làm gì để chứng minh phần đất của mình nằm trên sổ đỏ chung đó là thuộc phần sở hửu của tôi? Mong luật sư tư vấn giúp.

Xin chân thành cảm ơn! (kcs1@evialisvietnam.com)

Công ty Luật Thiên Bình trả lời:

Vì mảnh đất bạn dự định mua không đủ điều kiện để tách thửa, do đó để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì bạn và chủ sử dụng đất liền kề phải tiến hành thủ tục hợp thửa theo quy định.

Sau khi tiến hành thủ tục hợp thửa, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ ghi nhận bạn và chủ sử dụng đất liền kề là đồng sở hữu (sau đây gọi là sở hữu chung theo phần).

Theo quy định của Bộ luật Dân sự thì: Sở hữu chung theo phần là sở hữu chung mà trong đó phần quyền sở hữu của mỗi chủ sở hữu được xác định đối với tài sản chung. Mỗi chủ sở hữu chung theo phần có quyền, nghĩa vụ đối với tài sản thuộc sở hữu chung tương ứng với phần quyền sở hữu của mình, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

Về việc định đoạt tài sản chung: Mỗi chủ sở hữu chung theo phần có quyền định đoạt phần quyền sở hữu của mình theo thoả thuận hoặc theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp một chủ sở hữu chung bán phần quyền sở hữu của mình thì chủ sở hữu chung khác được quyền ưu tiên mua. Trong thời hạn ba tháng đối với tài sản chung là bất động sản, kể từ ngày các chủ sở hữu chung khác nhận được thông báo về việc bán và các điều kiện bán mà không có chủ sở hữu chung nào mua thì chủ sở hữu đó được quyền bán cho người khác.

Trong trường hợp bán phần quyền sở hữu mà có sự vi phạm về quyền ưu tiên mua thì trong thời hạn ba tháng, kể từ ngày phát hiện có sự vi phạm về quyền ưu tiên mua, chủ sở hữu chung theo phần trong số các chủ sở hữu chung có quyền yêu cầu Toà án chuyển sang cho mình quyền và nghĩa vụ của người mua; bên có lỗi gây thiệt hại phải bồi thường thiệt hại.

Căn cứ vào những quy định nói trên, bạn và chủ sử dụng đất liền kề nên có một thỏa thuận cụ thể, trong đó nêu rõ diện tích, ranh giới, mục đích sử dụng đất, và các quyền đối với phần đất thuộc quyền sở hữu của mình.
 

DiaOcOnline.vn

Published in: on Tháng Năm 18, 2010 at 5:41 sáng  Gửi bình luận  

Thủ tục làm sổ đỏ

Câu hỏi:

Năm 2002, tôi có mua 1 lô đất ở phường Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng với diện tích 5.5m x 20m nhưng đất có nguồn gốc là đất ruộng do đó tôi chưa tách sổ và làm giấy tờ. 

Giấy tờ khi tôi mua đất trên chỉ là viết tay và ra phường xác nhận. Vậy nay tôi muốn làm sổ đỏ cho lô đất của mình có được không và thủ tục như thế nào?

Xin chân thành cảm ơn! (mailto:huongamt@yahoo.com.vn)

Công ty Luật Thiên Bình trả lời:

 

Căn cứ Quyết định 103/2006/QĐ-UBND ngày 22/11/2006 của UBND thành phố Đà Nẵng Ban hành Quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và trình tự, thủ tục hành chính trong việc thực hiện các quyền của người sử dụng đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Để được công nhận QSD đất trong trường hợp này, khu đất phải đảm bảo những điều kiện sau đây:

Đất không tranh chấp;

Không cầm cố, thế chấp bất cứ dưới hình thức nào;

Không thuộc diện phong toả theo quy định của pháp luật.

Theo đó, chủ đất cũ sẽ tiến hành thủ tục tách thửa để chuyển quyền sử dụng một phần thửa đất cho bạn. Thành phần hồ sơ gồm để chuyển nhượng quyền sử dụng đất một phần diện tích đối với hộ gia đình cá nhân sử dụng đất gồm:

1. Giấy xác nhận quy hoạch. 

2. Hợp đồng chuyển nhượng QSD đất đã được công chứng chứng thực. 

3. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định. 

4. Biên bản tự chọn vị trí đất ở, đất khuôn viên (đối với những thửa đất có diện tích vượt hạn mức đất ở theo quy định). 

5. Trang bổ sung giấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (dùng cho trường hợp những giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp trang bổ sung) 

6. Đơn xin đăng ký biến động về sử dụng đất theo mẫu 14/ĐK 

7. Mẫu số 01-05/LPTB (tờ khai lệ phí trước bạ) 

8. Mẫu số 01-05/CQSDĐ (tờ khai chuyển quyền SD đất) nay mẫu số 11/KK-TNCN, thay cho mẫu số 01-05/CQSDĐ (tờ khai thuế thu nhập cá nhân) 

9. Văn bản uỷ quyền (nếu có) dùng cho trường hợp cá nhân đi làm thay

Bạn có thể liên hệ trực tiếp với Văn phòng đăng ký nhà đất hoặc Cơ quan tài nguyên môi trường tại địa phương để hiểu rõ hơn về thủ tục này.

DiaOcOnline.vn

Published in: on Tháng Năm 18, 2010 at 5:37 sáng  Gửi bình luận  

Thủ tục chuyển đất nông nghiệp thành đất thổ cư

Câu hỏi:

Tôi và anh bạn định mua chung miếng đất nông nghiệp tại Cát Lái. Diện tích đất 400 m2. Tôi phải làm những thủ tục gì để có thể chuyển đất nông nghiệp thành đất thổ cư? Đối với đất nông nghiệp ở Cát Lái, diện tích tối thiểu bao nhiêu mới được tách thửa? Diện tích đất nông nghiệp tối thiểu bao nhiêu mới có thể chuyển thành đất thổ cư?

Xin chân thành cảm ơn! (thanhnha1210@yahoo.com.vn)

Luật sư Trần Thị Chi Lan – Trung tâm tư vấn pháp luật, Hội Luật gia TP.HCM trả lời:

Căn cứ khoản 2 Điều 3 Quyết định số 19/2009/QD-UBND ngày 25/02/2009 của UBND Tp. Hồ Chí Minh quy định về diện tích đất tối thiểu sau khi tách thửa như sau:

Đối với đất nông nghiệp:

a) Trường hợp thửa đất thuộc khu vực quy hoạch để sản xuất nông nghiệp; được phép tách thửa nhưng các thửa đất mới được hình thành và thửa đất còn lại phải đảm bảo diện tích tối thiểu là 500m2 đối với đất nông nghiệp khác và 1.000m2 đối với đất nông nghiệp đã được quy hoạch để sản xuất nông nghiệp.

b) Trường hợp thửa đất thuộc khu vực phải thu hồi theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt và công bố để chuyển sang mục đích phi nông nghiệp thì không được tách thửa.

c) Trường hợp thửa đất thuộc khu vực phải thu hồi theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt và công bố để chuyển sang mục đích phi nông nghiệp, nhưng sau 3 năm không thực hiện theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, nếu cơ quan có thẩm quyền (xét duyệt kế hoạch sử dụng đất) chưa điều chỉnh hoặc hủy bỏ thì được tách thửa, nhưng diện tích tối thiểu của thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại không được nhỏ hơn 1.000m2 và không được thay đổi mục đích sử dụng đất.

d) Trường hợp thửa đất nằm trong khu vực quy hoạch sẽ chuyển sang đất phi nông nghiệp (đất nông nghiệp xen cài trong khu dân cư hiện hữu) và không thuộc khu vực phải thu hồi để đầu tư theo quy hoạch hoặc kế hoạch sử dụng đất đã được công bố:

– Nếu để tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp thì việc tách thửa thực hiện theo điểm a khoản này.

– Nếu tách thửa để sử dụng đất phi nông nghiệp, phải thực hiện theo đúng quy hoạch. Trường hợp có nhu cầu thay đổi mục đích sang đất làm nhà ở:

+ Nếu thửa đất có diện tích từ 1.000m2 trở xuống thì thực hiện thủ tục thay đổi mục đích sang đất ở, sau đó thực hiện tách thửa đảm bảo các điều kiện : Khu vực tại Quận 2 đối với Đất chưa có nhà: diện tích tối thiểu khi tách thửa là 80m2 và chiều rộng mặt tiền không nhỏ hơn 5m, đối với Đất có nhà hiện hữu: diện tích tối thiểu khi tách thửa là 50m2 và chiều rộng mặt tiền không nhỏ hơn 4m. Khi chuyển mục đích sử dụng đất, người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất đối với diện tích đất làm cơ sở hạ tầng.

+ Nếu thửa đất có diện tích lớn hơn 1.000m2 đến 2.000m2 thực hiện như đối với trường hợp có diện tích từ 1.000m2 trở xuống và đồng thời có phương án đầu tư hạ tầng kỹ thuật. Khi cơ sở hạ tầng kỹ thuật đã được đầu tư và có nghiệm thu của UBND quận, huyện thì mới thực hiện thủ ttách thửa.

+ Nếu thửa đất có diện tích lớn hơn 2.000m2 phải lập dự án theo quy định pháp luật.

Như vậy, đề nghị Ông liên hệ UBND Quận 2 để xin cung cấp thông tin quy hoạch cụ thể về miếng đất dự định mua, từ đó mới có hướng giải quyết.

DiaOcOnline.vn

Published in: on Tháng Năm 18, 2010 at 5:33 sáng  Gửi bình luận  

Liên Hệ Môi Giới Bất Động Sản Và Tư Vấn Tín Dụng

Nguyễn Ngọc Viễn

Chứng Chỉ hành nghề : – Thành Phố Hồ Chí minh

Số Điện Thoại : 0935579305

Email : mr.5cam@yahoo.com

Published in: on Tháng Năm 13, 2010 at 9:04 chiều  Gửi bình luận  

Khu đô thị Dĩ An – “hàng xóm mới” của TP.HCM

Xét về vị trí địa lý, trong số các huyện, thị xã thuộc tỉnh Bình Dương, huyện Dĩ An được xem “hàng xóm” của TP.HCM hơn cả. Bởi thế, khu đô thị trung tâm hành chính huyện Dĩ An – tọa lạc ngay thị trấn Dĩ An, huyện Dĩ An (tỉnh Bình Dương), nằm giáp ranh với phường Linh Trung, Q.Thủ Đức (TP.HCM) – được khách hàng đánh giá có vị trí khá tốt để an cư hoặc đầu tư.


Dự án có quy mô 76,7 ha (trong đó trung tâm hành chính huyện khoảng 11 ha) được đầu tư bởi Công ty cổ phần Đại Nam. Tính đến đầu tháng 8.2008, Trung tâm hành chính huyện với các cơ quan chính quyền (như Văn phòng Huyện ủy, UBND huyện, Chi cục thuế, Kho bạc nhà nước, Công an huyện…) và công trình công cộng (trường mẫu giáo, trường cấp 3, trường dạy nghề) hầu hết đã được hoàn thiện; một trung tâm thương mại quy mô lớn cũng đang triển khai nhằm đáp ứng các nhu cầu về mua sắm, giải trí của dân cư trong khu đô thị mới.

Về khu dân cư, khu biệt thự Hoàng Gia với 68 căn biệt thự cao cấp, yên tĩnh và tiện nghi nằm trong khu đô thị trung tâm hành chính đang hoàn thiện ở khâu cuối cùng. Trong số này, hơn 50 căn đã được khách hàng đặt mua. Cạnh đó, tòa nhà chung cư cao ốc 27 tầng với 3 khối liền kề, xây dựng trên diện tích khoảng 5,2 ha được đầu tư bởi Công ty cổ phần Đại Nam và Công ty cổ phần địa ốc Sài Gòn Thương tín đã khởi công vào cuối năm 2008, trong đó có 4 tầng dành để làm khu dịch vụ thương mại và giải trí. Đặc biệt, trong khu đô thị còn có hơn 2.300 nền nhà phố (diện tích nền từ 88 – 150m2), có thể đáp ứng nhu cầu nhà ở của những khách hàng ở Bình Dương, TP.HCM muốn được sống nghỉ ngơi thư giãn trong những căn hộ tự thiết kế theo nhu cầu của mình, nhưng vẫn gần gũi với thiên nhiên.

Nhìn trên tổng thể, khu đô thị trung tâm hành chính huyện Dĩ An có vị trí địa lý thuận tiện cho giao thông và sinh hoạt cho cư dân tại đây. Khu đô thị này nằm trong vùng trọng tâm phát triển của huyện Dĩ An, cách chợ Dĩ An khoảng 1 km; giáp ranh với phường Linh Trung, Q.Thủ Đức (TP.HCM), cách xa lộ Đại Hàn 1 km, tuyến đường sắt Bắc-Nam 1 km, cách xa lộ Hà Nội 3 km và Quốc lộ 13 là 6 km; cạnh bên là KCN Sóng Thần 1, Sóng Thần 2, Đồng An, khu chế xuất Linh Trung; cách Làng đại học quốc gia vài km… Chính hệ thống hạ tầng giao thông kết nối tốt với các khu vực lân cận xung quanh là ưu điểm lớn nhất của khu đô thị trung tâm hành chính huyện Dĩ An.

Giá đất cạnh tranh

Mức giá dao động từ 6,3 triệu / m2 đến 7,6 triệu / m2

Hãy liên lạc với tôi để được mua với giá gốc, cạnh tranh nhất

Liên Hệ : Nguyễn Ngọc Viễn

Số Đt : 0935579305

Email : mr.5cam@yahoo.com

Published in: on Tháng Năm 13, 2010 at 8:32 chiều  Gửi bình luận  

Cơ hội đầu tư đất nền tại Bình Dương

Vị trí chiến lược: tọa lạc tại xã Tân Bình – Dĩ An – Bình Dương, cạnh KCN Tân Đông Hiệp B, cách Quốc lộ 1K 4 km, cách Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh 6 km, khu du lịch văn hóa Suối Tiên 12 km.

Môi trường trong lành: khu du lịch sinh thái là nơi cư dân vui chơi giải trí sau một ngày làm việc, nơi bạn đón nhận những luồng gió mát thổi lên từ Sông Đồng Nai và khu nhà vườn lân cận. Khu vực này cũng được đầu tư khu phim trường ngoài trời, với địa hình đồi dốc tạo thích hợp cho khu biệt thự, nhà nghỉ cao cấp.

Giá phù hợp – giá gốc: từ 2,2 triệu/m2 đến 3 triệu/m2

Liên Hệ : Nguyễn Ngọc Viễn

Số Đt : 0935579305

Email : mr.5cam@yahoo.com

Published in: on Tháng Năm 13, 2010 at 8:31 chiều  Gửi bình luận